Vilkår og betingelser

Biobalance er en produktserie fra Vitamail AS

Fuldstændige vilkår

Generelt

Disse betingelser gælder for aftaler om levering af produkter og tjenester, også kaldet varer eller varen, til slutkunder i Danmark.

Parter

Sælger er: Vitamail AS, Postboks 1645, 2770 Kastrup. Telefon 89 87 88 12, e-mail kundeservice@vitamail.dk. Organisationsnummer NO994450921 Moms.Nr: SE502084688601 / EORI: SE4443723566 og betegnes i det følgende “Vitamail”, “vi” eller “os”.

Køber er: Den person, der er angivet som køber i ordren uanset salgskanal, og i det følgende benævnt “du”, “dig”, “din”, “dit” eller “kunden”. Personen skal være 18 år for at blive kunde hos Vitamail.

Abonnement

Ved at blive kunde hos Vitamail opretter du et løbende abonnement, men abonnementet er helt uden bindingstid og der er ingen obligatorisk aftaleperiode.

Senest 4 uger før næste planlagte levering skal du meddele os, at du vil stoppe abonnementet, ellers modtager du yderligere forsendelser, indtil du selv opsiger aftalen.

Som nævnt er abonnementet løbende, og du kan frit foretage ændringer – som f.eks. udsættelse af en forsendelse, pause eller opsigelse af abonnementet.

Priser

Vores priser er angivet i danske kroner og inkluderer moms. Prisen på produktet kan variere afhængigt af salgskanal, distribution og særlige kampagner. Priserne er gyldige, indtil de ændres. Meddelelse om prisændring sendes i god tid, før ændringerne træder i kraft; senest 1 måned før ændringen. Introduktionstilbud kan ikke udnyttes illoyalt gennem hyppige og gentagne nye abonnementer/opsigelser, da det primært er rettet mod nye kunder. Max. 1 introduktionstilbud pr. kunde.

Porto- og ekspeditionsgebyrer tilkommer hver forsendelse i overensstemmelse med gældende priser, medmindre andet er aftalt.

Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes på telefon 89 87 88 12 mandag til fredag ​​mellem kl 10.00 og 16.00. Vi er også tilgængelige for spørgsmål på vores Facebooksider. Du kan altid logge ind på “mine sider” på www.vitamail.dk og se detaljerne om dit abonnement.

Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen. Hvis køberen bruger et kreditkort eller betalingskort ved betalingen, kan sælgeren reservere beløbet på kortet ved bestilling. Beløbet trækkes samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura udstedes fakturaen, når varen sendes. Betalingsfristen er angivet på fakturaen.

Levering

Vi leverer kun pakker i Danmark. Din ordre ankommer til din postkasse 3-7 dage efter vi har modtaget din ordre. Du modtager derefter nye forsendelser i henhold til den aftalte leveringsfrekvens. I tilfælde af særlige tilbud, større eller flere ordrer, kan det være nødvendigt at afhente varen på posthuset på grund af størrelse og vægt. I tilfælde af adresseændring forpligter du dig til at opdatere os til en ny adresse.

Personoplysninger

Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Vi gemmer og bruger disse oplysninger for at vi kan opretholde og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ydelser fra Vitamail AS. Kunden accepterer, at Vitamail AS kan bruge enhver form for kommunikation, herunder breve, telefon, e-mail og SMS til at informere om eller markedsføre vores produkter. Kontakt kundeservice, hvis du vil tilbagekalde dette samtykke. Læs mere om behandlingen af ​​personoplysninger her.

Vitamail AS forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre og de IT-virksomheder som bistår Vitamail AS med deres IT. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov. Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring. Ved din ansøgning om kredit, giver du samtykke til Vitamail AS registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartner for at undersøge kredit relevante udeståender.

Fortrydelsesret

Som kunde er du beskyttet af fortrydelsesloven og har en 14-dages ubetinget fortrydelsesret fra den dag, du modtager varen ved din første forsendelse. Fortrydelsesretten betyder, at du har ret til at annullere købet af et uåbnet produkt og returnere varen til os. For at fortrydelsesretten kan håndhæves, skal produktet leveres til os i samme mængde og samme tilstand som da du modtog det. I tilfælde af retur er du ansvarlig for returomkostninger.

Yderligere information om, hvordan du udøver fortrydelsesretten, kan findes i fortrydelsesformularen (PDF).

Returret for varer i abonnement

Du kun ret til at returnere den første levering, du modtager. De næste varer er identiske med den første vare, og der er derfor ingen ret til retur for de forsendelser, du modtager efter den første levering. Vi skal have oplysninger fra dig senest 4 uger før næste planlagte levering (ændringsfrist vises på fakturaen), hvis vi skal kunne stoppe den næste levering.

Abonnementspakker, der sendes tilbage til os, krediteres ikke fakturaen. Hvis du vil have os til at sende det ud igen, vil du blive opkrævet et gebyr på 99, -. Dette er for at dække vores omkostninger i forbindelse med håndtering af retur og porto/håndtering af afsendelse.

Reklamation

En fuld reklamationsret gives i overensstemmelse med gældende lovgivning for alle mangler i produktet.

Retten til klage er begrænset til produktets udløbsdato som angivet på emballagen, forudsat at den korrekte opbevaring er fulgt og højst to måneder fra det tidspunkt, hvor klagen blev opdaget. Under alle omstændigheder er køberen forpligtet til at fremsætte en klage inden for en rimelig tid efter manglen er opdaget. Ved reklamation, fejl eller mangel får du refunderet eventuelle forsendelsesomkostninger. Hvis du ønsker at udøve reklamationsretten eller har spørgsmål om klager, skal du kontakte vores kundeservice.

Konfliktløsning

Klager rettes til os inden for en rimelig tid, jf. Afsnittet om klager. Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængeligt på www.forbrug.dk

Gældende lov og regler

Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Tvister mellem parterne løses gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke lykkes, skal tvisten henvises til de almindelige domstole

Forbehold og begrænsninger i ansvar

Vitamail forbeholder sig retten til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden part.

Vitamail forbeholder sig retten til driftstop, forkerte priser eller leveringsproblemer som er grundet forhold uden for virksomhedens kontrol.

Vitamail forbeholder sig endvidere retten til at foretage trykfejl, prisfejl, merværdi og andre skatteændringer. Alle tilbud gælder, så længe bestanden varer.

Vitamail påtager sig ikke ansvar for forkert brug af varen. Følg den anbefalede dosis.

Ændring af vilkår

Vilkårene er underlagt ændringer i tilfælde af særlige behov og/eller offentlige ændringer eller ordrer, der påvirker disse vilkår. Ved ændringer i vilkårene, får du besked om dette. Ændringer meddeles senest 1 måned, før de træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du gøre det. Hvis aftalen mellem parterne ikke opsiges, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside eller i kombination med forsendelse af varen/varerne.